facebook_pixel

Betingelser

1. Leveringsdager og åpningstider for SpisRiktig

Vi kjører ut mat for 3 dager på søndager 16.00 – 22.00. Hvis du bestiller mat for 4 dager eller mer vil vi kjøre ut resten av maten på onsdager 17.00 – 22.00 slik at maten du får er fersk og god.  Du vil da få mat for 3 dager første leveringsdag, og mat for resten av uken på andre leveringsdag.

Foreløpig leverer vi i Akershus – Oslo – Buskerud – Østfold – Vestfold ( Vestfold begrenset til Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Horten og Larvik) og nedre del av Telemark ( Skien og Porsgrunn )

Våre sjåfører vil alltid ringe på døren din ved levering. Om ingen er hjemme vil vi ringe på nummeret du har registrert ved inngåelse av kundeforholdet .

Er det hindringer som gjør at vi ikke kan levere til deg høyblokk hvor døren nede er låst eller hybel hvor det er flere som bor, er du selv pliktig til å møte oss og ta imot leveransen.

Adresse,leveranseopplysninger er din plikt å overholde- Stemmer ikke dette, vil du miste leveransen og bli belastet fullt beløp.

Du kan i ditt medlemskap legge en «beskjed» til sjåfør om hindringer eller informasjon som kan gjøre det enklere å finne fram til deg.

Du kan ikke legge igjen instrukser til sjåfør om alternativ levering om det så er nabo eller garasje-Det er ditt ansvar og ta imot levering.

Dersom Spisriktig ikke kan oppfylle sine leveringsforpliktelser etter avtale, grunnet uforutsette omstendigheter som Spisriktig ikke råder over, slik som naturkatastrofe, første snøfall, ulykker osv. vil ikke Spisriktig stå ansvarlig for uteblitt leveranse. For å pårope seg slik ansvarsfraskrivelse skal Spisriktig informere alle berørte kunder så fort det er praktisk mulig.

2. Endring av abonnement

Deadline for endring eller pausing av ditt abonnement er Tirsdag klokken 23:59. Dette er på grunn av våre bestillingsfrister ovenfor våre leverandører. Alle endringer i abonnement må gjøres på «min leveranse». Husk at frist for endring også gjelder generelle endring som adresse, merknader o.l.

4. Gratis transport / Frakt

Levering og frakt er gratis!

5. Betaling

Betaling gjøres med kort og er 100% sikkert, eller tilsendt faktura. Hvis videre trekk med kort ikke kan gjennomføres, og leveringen ikke er kanselert, vil faktura sendes. Ved 3 ubetalte fakturaer vil videre levering stoppe.

7. Ferie eller endring av abonnement

Endring eller pause av abonnement kanskje når som helst forutsatt at du overholder, ref. punkt 2.

8. Vår garanti

Er det en feil ved leveransen,matvare som mangler, ikke er tilfredsstillende, så vil vi kreditere det for mangelen/feilen.Kunden har selv ansvaret for å sjekke pakkeliste/oversikt og kvalitet på produktet når maten er levert. Siste frist for å sende reklamasjon på eventuelle mangler, feil eller lite tilfredstillende kvalitet i leveransen er Mandag innen kl. 22.00 samme uke som du har fått maten.

9. Oppsigelse av abonnement

Oppsigelse av abonnement kan man gjøre når som helst, men før Tirsdager kl.23:59 for påfølgende uke. Abonnementet løper automatisk frem til Pakketilbudet er fjernet fra abonnementet. Se punkt 2. for frist for endring og kansellering.