Levering

deliveryVi kjører ut mat for 3 dager på søndager 16.00 – 22.00. Hvis du bestiller mat for 5 dager eller mer vil vi kjøre ut resten av maten på onsdager 17.00 – 22.00 slik at maten du får er fersk og god.

Du vil da få mat for 3 dager på søndager, og mat for resten av uken på onsdager.

Foreløpig leverer vi i Akershus – Oslo – Buskerud – Vestfold ( Vestfold begrenset til Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Horten og Larvik) og nedre del av Telemark ( Skien og Porsgrunn )

Våre sjåfører vil alltid ringe på døren din ved levering. Om ingen er hjemme vil vi ringe på nummeret du har registrert ved inngåelse av kundeforholdet . Hvis vi ikke får tak på deg når vi er ute å leverer ,vil vi legge igjen maten utenfor døren din.

For at maten ikke skal bli ødelagt eller skadet kan det være lurt å legge ut en boks / kjøleboks slik at maten kan settes oppi den, og bli beskyttet til du kommer hjem. Når maten er levert og du ikke er hjemme vil vi sende deg en sms som bekrefter at vi har levert etter avtale ,og du vil stå som ansvarlig for leveringen.

Er det hindringer som gjør at vi ikke kan levere til deg høyblokk hvor døren nede er låst eller hybel hvor det er flere som bor, er du selv pliktig til å møte oss og ta imot leveransen.

Adresse, leveranseopplysninger er din plikt å overholde- Stemmer ikke dette, vil du miste leveransen og bli belastet fullt beløp.

Du kan i ditt medlemskap legge en «beskjed» til sjåfør om hindringer eller informasjon som kan gjøre det enklere å finne fram til deg.

Du kan ikke legge igjen instrukser til sjåfør om alternativ levering om det så er nabo eller garasje-Det er ditt ansvar og ta imot levering

Dersom leveringen faller på en helligdag vil kassen bli levert dagen før eller etter. Det vil bli varslet om slike endringer i forkant.

Dersom Spisriktig ikke kan oppfylle sine leveringsforpliktelser etter avtale, grunnet uforutsette omstendigheter som Spisriktig ikke råder over, slik som naturkatastrofe, stort snøfall, ulykker osv. vil ikke Spisriktig stå ansvarlig for uteblitt leveranse. For å pårope seg slik ansvarsfraskrivelse skal Spisriktig informere alle berørte kunder så fort det er praktisk mulig.